Vägen – Kulturgryning 29

Banner för rubrik

Vägen till Nirvana


Innehåll:

Skalla-Grim skriver

Skalla-Grim skriver

—Tre faser—

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

—Akvarell “Plan 2″—

Salvador diktar

Salvador diktar

—Vart går du?—


Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Tre faser

Jaget har en utsida och en insida, och jagets uppgift är att balansera de båda sidorna mot varandra. Balansen utförs med en rörelse inåt och en utåt genom att jag får, tar och ger.

Vägen börjar

Jaget kan enklast identifieras med sin gräns, den är märkt med en etikett med mitt namn. Vägen till lycka går genom att lösa upp detta jag. Processen börjar med samling. Varje människa är ett mikrokosmos och uppgiften är att samla detta kosmos så tätt intill att det blir min jag-gräns.

Samlingen

Att samla är att koncentrera. Meditation har tre aspekter, en strävan, en tydlig uppmärksamhet och koncentration. Målet med övningen är att kunna koncentrera sig på en enda punkt, så samling utförs lämpligen med meditation

Vägen fortsätter

Andra etappen i processen är att ta kontakt med allt och lagra detta på insidan, så jag blir allt i kosmos. Sedan kan upplösningen av jaget påbörjas. Jag skapar hål i gränsen tills den bara består av hål och har försvunnit.

Att bli allt

För att kunna överföra känslor och tankar mellan två individer behöver vi kontakt. Först svänger vi lika, attraherar varandra. Sedan svänger vi i samma fas, resonans, och kontakt etableras. Därefter kan överföring ske. För att bli allt behöver jag först skapa kontakt och därefter överföra det totala.

Att skapa hål i gränsen

Kontakt sker i en mötesplats, en blåsa i gränsen, där materialet i kontakt, som känslor eller medvetande, möts och förenas. Att skapa hål i gränsen innebär att tömma kontakterna på innehåll. När kontakten är tom uppstår ett hål i gränsen.

Vägen leder till nirvana

Avvecklingen av jaget innebär att man öppnar sin gräns och sig för världen. Detta tillstånd kallas nirvana.Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Plan 2”


Akvarell Plan 2

Kräver konsten ett jag?

Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivSalvador diktar

Rubrikmarkör Vart går du?

.

Vägarna är många,
vissa långa,
andra korta.
Är du borta
leder vägar hem,
men vem
kan hitta vägen utan råd?
Kanske gör du resan bråd,
men du måste finna ut,
har vägen något slut?

Dikten uppläst

 

Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador söker vägen