Meta-jaget – Kulturgryning 42

Banner för rubrik

Meta-jaget – en berättelse

Meta-jaget och vad det är

Symbol för meta-jaget

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Medvetande, gräns och kontakt •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Frihet 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Jag är språket •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Medvetande, gräns och kontakt


Gult prydnadsfält

Meta-jaget är den del av jaget som ser på och berättar om jaget självt. Det består bland annat av medvetande.

Ogdens trianglar

Språket är en ström av Ogdens trianglar. En sådan kopplar ihop begreppet, ordet och ordets referenser. Ett ting är en behållare för medvetande, mönstret i detta kallas begrepp. Medvetandets rörelse styrs av gränser, gränserna kallas ord. I gränserna finns kontakter, de kallas referenser.

Meta-jaget

Det är den zon i jaget som består av medvetande, gränser och kontakter.
   Det kan ses som en Ogdens triangel.
   Det kan identifieras som språket.

Mdvetenhet om meta-jaget

Människan sägs vara definierad av att hen är medveten om medvetandet. I de flesta fall stämmer inte detta, vi är medvetna om känslornas, tankarnas och viljans innehåll, inte om känslorna, tankarna och viljan i sig, men att vara medveten om psykets delar i sig räcker inte heller för att vara medveten om medvetandet. Känslor, tankar och vilja kan vara medvetna, alltså finnas i medvetandet, men de är bara underställda delar. Att vara medveten om medvetandet innebär att uppleva just medvetandet självt.
   Att vara medveten om meta-jaget innebär att vara medveten om medvetandet. Samtidigt upplever man då gränser och kontakter, Ogdens trianglar eller språket.

Medvetande

Medvetandet är en substans (täthet) som fyller tomrummet. Den gamla metafysiska teorin att världen skyr tom rummet är sann i den meningen att medvetandet strömmar till det som är tomt.
   Att ha medvetande är primitivare än att vara medveten. Varje ting har medvetande, de är behållare för det, och vi använder tingen för att organisera medvetandeströmmen, men de är inte medvetna. Att vara medveten är att tolka medvetandet, för detta behövs någon slags fungerande hjärna.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Frihet 2”

Akvarell Titel


En bild målas av ett jag understött av ett meta-jagTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Jag är språket

Ett meta-jag? Och vad är det för något?
Han börjar lite trevande att svara:
“Ett meta-jag är något alla har.
Vi kan ju se oss själva, se vårt jag,
just meta-jaget skildrar detta klart.
Ett meta-jag består av en substans,
av det vi vet, begränsat, i kontakt
med yttre världen, meta-jaget talar
med ord om jaget, meta-jaget är
i någon udda mening själva språket.
Att känna meta-jaget är att vara
en människa, definierad mänsklig.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador mebd jaget och meta-jaget