Kulturens verkan . Kulturgryning 60

Banner för rubrik

Utvecklingens plogbill

Symbol för kulturens verkan

Kulturens verkan är viktig. Den ger upphov till nya stråk i utvecklingens ström.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Kulturen driver på •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “You 4″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Plogbill •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Kulturen driver på

Kultur i sina olika former kan vara ett roligt nöje att utöva eller betrakta. Det lustfyllda är ändå inte huvudtanken eller meningen med kultur. Den ska bidra till både individernas och samhällets utveckling. Kulturen har en viktig uppgift.

Överlevnad

Människans allra mest grundläggande drift är att överleva. Sexualdriften har som mål att garantera människans fortbestånd som art. Sexualdrift är trycket att avla avkomma. På det naturliga planet avlas barn, men driften kan också användas kulturellt. Då avlas konstnärlig avkomma, böcker, målningar och musik. Kulturens verkan är verkan för överlevnad både som enskild och som samhälle.

Utveckling

Om en människas överlevnad är fullt garanterad, så använder hon sin frigjorda energi till att utvecklas. Allt liv utvecklas, utveckling är ett av själva kännetecknen på liv. Bara människan har en kultur, kultur är ett säkert tecken på mänsklighet. Eftersom framstegen i samhället bör kännetecknas av mänsklighet, är just kulturen den nödvändiga utvecklingens plogbill. Kulturens verkan bör inta tätpositionen som medel för både individer och gemenskaper..

Balans

Oavsett om det är en mekanisk mekanism eller en uttänkt process har utveckling ett mål, balans. Kulturens verkan kan då skapa balans mellan individerna, kollektivet och nätverken i gemenskapen. När ett tillstånd av balans någon gång nås brukar det snabbt rubbas till obalans. Kulturen kan vara en återförande kraft som får tillvarons delar att flyttas tills de väger jämnt.

Kulturens verkan

Med kultur kan man nå en sund balans. Den innebär att tingen fått söka sina naturliga positioner.Balanseringen sker inte ansträngt som hos akrobater på cirkus, utan tingen får frisläppta finna vägen till sina mål. Onaturliga ställningar skapar spänningar och smärta. En fungerande kultur kan ge hela samhället avspänning och minskad smärta. Processen där en ansträngningslös balans upprättas är en garant för ett mer harmoniskt samhälle.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “You 4”

Akvarell 'You 4' av Bengt Tomas


Kulturens verkan sker genom konstprodukter som bilderTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Plogbill

Kulturen
buren
utav alla
kan man kalla
för en bill
på plogen,
nog en
passning till
dem som bereder
tankarna som leder
samhället
för tillfället,
dem som styr
och syr
med tråd och nål
på fanorna mot nya mål.


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Nils Ferlins Nya Skjorta' av Poeten Salvador
Knapp till diksamlingen 'Hågkomster' av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador betraktar kulturens verkan