Konst för barn och små – Kulturgryning 69

Banner för rubrik

Kultur för de minsta

Symbol för konst för barn

Konst för barn är en satsning på den framtida kulturen

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Konst för barn •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 3″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Barnasinne •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Konst för barn

Lördagen den 22 okt 2016 har Skaraborgs Allehande en artikel på internet. Den är skriven av Anneli Malm och har rubriken “Skapar konst för barn”, och handlar om hur familjecentralen i Karlsborg utsmyckas med konstverk. Behövs det verkligen en speciell typ av konst för barn?

Vad är konst?

Konst handlar även om begreppet kan vara svårt att förstå om medvetande. Medvetandet är en ursprunglig substans som tränger igenom hela kosmos. Ting är behållare för detta medvetande. Att vara medveten är att tolka medvetandet. För detta behövs naturligtvis en hjärna, så ting har medvetande men de är inte medvetna. Således har varje konstverk ett medvetande. Konstverkets uppgift är att organisera substansen i medvetandet och skapa en upplevelse hos betraktaren.

Begrepp

Konsten är en observatör och samtidigt en berättare om människor och händelser i olika tider. En berättare har ett språk. Man kan säga att konsten är ett språk. Språket byggs av en trio, begrepp, ord och referenser till orden. Begreppen är medvetandemönster, orden gränserna för begreppen och referenserna ordsystemets kontakter. Världen har gränser, där finns medvetande inbegripet i kontakt, det är möjligt att säga att vi lever i språket, i konsten.

Barnens svårigheter

Barn förstår inte vuxna människors ord och begrepp. Psykologiska studier har gjorts av hur barn med tiden utvecklar begreppen, och man måste konstatera att vuxna begrepp är för svåra. Eftersom konst är nära släkt med begrepp är då också vuxen konst för svår för de små, de behöver verk speciellt skapade för ålderskategorin.

Barnkonst

Med kultur för barn förknippas ofta glädje. Bilder eller teaterföreställningar leder till skratt. Det är en brist hos vuxenkonsten att den saknar barnens impulsiva känsloliv och uttrycker alltför allvarliga, till och med sorgsna stämningar. Den livslust som genomsyrar barnkultur borde spridas till hela konstsektorn. Att känna glädje är att veta att man rör sig i rätt riktning.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 3”

Akvarell Poeten Salvador


Konst för barn eller vuxna?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Barnasinne

Barnets glada skratt,
en skatt för kulturen
buren
utav allvarsamma män.
Än
är allvar färdens mål,
men kulturen tål
sorg så illa,
kulturen kan ju trilla
ner i svarta hål.
Gör kultur för barn,
barnens glada kiv
virkats av ett garn
som befrämjar liv.


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nils Ferlins Nya Skjorta av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador Knapp till diksamlingen Hågkomster av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nybörjare av Poeten SalvadorKnapp till diktsamlingen Bodil Malmsten Lever av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.se
Uppåtpil


Poeten Salvador ser på konst för barn och vuxna

Några rader om mig