Måste leva, lyrisk tanke av Poeten Salvador

Dikten

Måste leva. Ja, det är vår plikt att utvecla oss själva och världen, och utveckling kräver kärlek

Kärleken viker
aldrig från oss,
kärleken sviker
aldrig förstås,
och när vi öppnade skatten
och skrattat i natten
fann vi varandra
och började vandra.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Måste leva

Poeten: Nu är jag trött.
Nils Ferlin: Trött på kärleken?
Poeten: Ja.
Nils Ferlin: Men kärleken ger!
Poeten: Trötthet?
Nils Ferlin: Nej, kraft och energi.
Poeten: Det är väl därför jag är så pigg.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar