I verkligheten av Poeten Salvador med penna

Dikten

I verkligheten är existensen tydlig

I ensliga nätter
sätter
sorgen sitt spår,
sår
sina frön.
En tiggares bön
kan du höra.
Vad kan den göra?
Ödet består
där den fattige går.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till I verkligheten

Poeten Salvador: Denna verklighet…
Nils Ferlin: Det är där du finns.
Poeten Salvador: Men drömmarna då?
Dan Andersson: Verkligheten är målet.
Poeten Salvador: Jag vill ju finnas.
Bruno K. Öijer: Det är din verklighet, att finnas.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar