Dikten Kärlekssång ur pennan hos Poeten Salvador

Dikten

Gör dikten Kärlekssång de eftertraktade svaga i knöna?

Vill du
se mina ögon,
vill du
se mig le?
Du frågar.
Jag vill
brinna i dina känslor,
smekas av ord
och leva i ditt hjärta.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Kärlekssång

Bo Setterlind:Vad är kärlek?
Poeten: Du får väl titta på surfplattan!
Bo Setterlind: Men gode man, jag frågar dig!
Poeten: Du får titta på surfplattan!
Bo Setterlind: Men du skriver dikt om kärlek
Poeten: En dikt är det enda som kan förklara den.

Om dikter

Dikten Kärlekssång

För att vara en i den stora massan av poeter kan författaren skriva om kärlek. Dikten kärlekssång är en i mängden av verser om ömhet och närhet. Poesi om kärlek kräver inlevelse.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

*
Vad är kärlek enligt Wikipedia?
*
Ifall det lockar finns fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar dikten Kärlekssång