Svenska Akademien utredd av Skalla-Grim

Poeten Salvador fokuserar på Svenska Akademien

Svenska Akademien har trots sina traditioner kontakt med det moderna samhället

Artikel

Först av allt är Svenska Akademien trasslet in i en såpaliknande kris. Men krisen handlar inte främst om den litterära institutionen, utan är ett tecken på att samhället vrider rodret och att kulturen seglar längs en ny bana.

Västerlandet

Vi väljer mellan att verka mellan de två motsatta krafterna kärlek och aggressivitet. För att den yttersta och mest extrema aggressiviteten är att döda kallar vi den också dödsdrift. Den verkar på samhället för att släcka ner kontakt och därför utplåna. Nu är kulturen en del av samhället och strävar som part mot förintelse.

Kulturen

Då bara människan har kultur är den ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör styras av just mänsklighet, så är kulturen plogbill när tiderna förändras. Idag vill djupt omedvetna krafter rädda samhället och människans skapelse från de krafter som verkar mot undergång. Därför bör den Svenska Akademien stå för förnyelse och bära fram början på en omskapad och levande kultur.

Problemens orsak

Aggressivitet vill släcka kontakt, så utlevelsen av dödsdrift orsakar samhällets störda kontaktklimat. Om vi har kontakt så är våra konflikter möjliga att lösa. Om vi inte har kontakt så förstår vi inte varandra. Därför orsakar aggressivitet samhällets svåraste problem, att den kontakt som är grunden för kommunikation inte fungerar.

Symbolen Svenska Akademien

Krisen i Svenska Akademien är ett gott tecken på hälsa, för människan verkar alltid genom symboler, och akademins symboliserar den gamla kulturen. Symboler pekar alltid på något utanför sig själv, så krisen i litteraturens högborg visar på att det åldersstigna nu somnar in, och ersätts av nyfödda krafter som verkar i riktningar som leder mot behoven i det aktuella samhället. Därför behöver vi arbeta med envishet och intensitet för den nya kulturen med kärlek. för kärlek vill tända kontakt och då skapar vi en grund för att kunna lösa våra tvister.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver