Nils Ferlin tittar in 2 av Poeten Salvador

Dikten

Nils Ferlin tittar in 2 i hans anda

Vi usla boss
i världens lada,
vi tände våra bloss
och blev så glada
för ingenting,
alls ingenting,
och vi halkar kring
vi strävar
och lyfter våra nävar
mot värdelösa ting,
och ett i livet kan vi få,
att en dag slutar vi gå.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Om dikter

Dikten Nils Ferlin tittar in 2

Eftersom bohemen Nils Ferlin var både modern och klassisk måste vi anstränga oss när vi skriver i hans anda. För att likna förebildens verk står dikten Nils Ferlin tittar in 2 att läsa med rim.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Kommentar till

Nils Ferlin: Unge man!
Poeten: Ja, Nils.
Nils Ferlin: Men nu känner jag mig kopierad.
Poeten: Inte dina dikter, bara din anda.
Nils Ferlin: Nåja, vi gamla i gården får väl finna oss.
Poeten: Jag gör det för att jag tycker om dina dikter.
*
Ifall dikten lockade finns fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar Nils Ferlin tittar in 2