Minska stress med kulturens alster

Poeten Salvador vill minska stress och oro

Minska stress är ett projekt som kan utnyttja kultur

Artikel

Vad hälsa egentligen är kan diskuteras, men balans är säkert ett nyckelord. Och det finns de som hävdar att alla besvär och sjukdomar beror på stress. Oönskad stress är i alla fall inte nyttig, så bilder och andra konstnärliga verk är användbara när vi vill minska påfrestningarna.

Normalt

Människan har både en insida och en utsida. Det finns ett flöde av tankar och känslor på insidan. Också på utsidan finns ett flöde. När de båda flödena rör sig i samma takt och hastighet, så är människan avspänd och lugn. När insidan och utsidan är i resonans, så uppstår inga spänningar.

Inre stress

Stressen kan ha sin källa både på insidan och utsidan. När det inre flödet är snabbare än det yttre, så uppstår inre stress. Logiskt kan den åtgärdas på åtminstone två sätt. Antingen bromsas det inre flödet, eller snabbas det yttre upp.

Påverkan på omgivningen

Stressen blir problematisk för omgivningen när den stressade vill snabba upp den yttre processen omedvetet och utan kontroll. Den stressade blir en härd som sprider oro runt omkring sig, men meditation kan minska och avprogrammera härjningarna.

Minska stress

Meditation kräver ett objekt att koncentrera sig på. Då är kulturskapelser lämpliga objekt, för betraktaren tar in verket och är avslappnat medveten om vad dikten eller tavlan åstadkommer. Den meditativa konstupplevelsen kräver kunskap om tekniken att använda, men tekniken är både lätt och intressant att lära sig. Speciellt när konstverket och meditationsobjektet är meningsfullt.

Kommentar till Minska stress

Doktor Ohlsson:Och hur upplever du din situation?
Skalla-Grim: Jag har för mycket att göra.
Doktor Ohlsson:Att minska stress är kanske ett mål?
Skalla-Grim: Ja, jag vill använda kulturen.
Doktor Ohlsson: Alla vuxna människor måste ta ansvar för sig själva!
Skalla-Grim: Ja, men den vuxne tillämpar medbestämmande, så doktor Ohlsson får besluta om det medicinska.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver