Om dig 3 ur Poeten Salvadors blyertspenna

Dikten

Om dig 3 med varma händer

Jag föddes
två gånger,
första gången till
min kropp,
andra gången
till ett lyckorike.
Du såg in
i mina ögon,
in i mig
och ditt leende
sa ja
och jag
brann
av livets eld.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Om dig 3

Bodil Malmsten: En kärleksdikt?
Poeten Salvador: För dig.
Bodil Malmsten: Då vill jag ha en hel bukett!
Poeten Salvador: Jag ska plocka.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar