Välja båda i valet mellan objektiv och subjektiv

Bild av att välja båda av subjektiv och objektiv

Välja båda, men med ett val

Foto: geralt
Pixabay

En berättelse kan vara objektiv eller subjektiv. Å ena sidan betyder objektiv att den ses med kollektivets öga, så att alla kan skriva under på giltigheten. Å andra sidan betyder subjektiv att den ses från den enskilde berättarens utkikstorn.

Vi tillhör både ett kollektiv (är ett alla) och är enskilda, så vi ser saker ur både kollektivets synvinkel och som enskilda. Därför väljer vi om berättelsen ska utgå från alla, eller bara från en. Tvärtemot resonemanget kan vi välja båda samtidigt.

*

TIll längre artiklar med tankar om kultur