Du och jag 6 ur Poeten Salvadors vilda glädje

Dikten

Du och jag 6 om oss två

Ville du skrida
sida vid sida
uppför tillvarons backar,
så tackar
jag glatt
för ditt svar
och den skatt
som din välvilja bar.
Jag tar dig i handen,
ser du mot randen
i fjärran där borta,
vi går nu,
dagarna är ju
så korta.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Du och jag 6

Bodil Malmsten: Vad heter hon?
Poeten Salvador: Hon är blyg och vill inte säga det.
Bodil Malmsten: Var finns hon då?
Poeten Salvador: Är det inte i verkligheten, så är det väl i fantasin.

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Om dikter

Dikten Du och jag 6

Eftersom relationer bygger kärleksspelet ståtar både du och jag som spelpjäser. Så dikten Du och jag 6 beskriver samspelet mellan två parter i en förknippning. Och poeten vet vad han vill, och delar ut en giv.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Eftersom poeten är fri spänner versernas innehåll över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Först var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Du och jag 6