Du och jag 7 speglar blickarna för varandra

Dikten

Du och jag 7 visar vår relation öppet

Vardagslivet
givet
kan man kalla
villervalla,
vi på tivoli,
och vi vankar runt
och pratar strunt
bland karuseller
och fäller
inga hårda ord,
en dag för oss
och biljetten har
vi klar
förstås.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Du och jag 7

Evert Taube: Jaså, unge man, du har hittat till kärleken?
Poeten Salvador: Ja, lite i alla fall.
Evert Taube: Men ALLA mina dikter är skrivna av kärlek
Poeten: Därför måste du bli min lärare!

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Om dikter

Dikten Du och jag 7

Då den traditionella kärleken levs ut i par står relationen i centrum. Vad du och jag gör tillsammans beskriver kärlekens väg genom ett knöligt landskap. Så dikten Du och jag 7 uttrycker tron på samspel och kärlek.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Eftersom poeten är fri sänner versernas innehåll över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Först var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Du och jag 7