Kulturen botar sjukdomar skapade av samhället

Poeten Salvador tänker på hur kulturen botar

Kulturen botar samhällets sjukdomar

Artikel

Även om vi inte vill det så drabbar sjukdomar oss som mänskliga varelser. Eftersom människor bygger samhället kan ohälsa drabba också det. Då är en bot att vi använder kultur terapeutiskt så att kulturen botar sjukdomen.

Samhällets ohälsa

I dag lever vi i en tid då individualismen står stark och dominerar. Då den innebär att vi själva tar mycket ansvar för vad vi råkar ut för , så leder ett enkelt misslyckande ofta till självhat.

Vi kan rikta om självhatet till att det verkar på yttervärlden, så att vi i stället upplever att den hatar oss, och vi har paranoia. Om vi i detta upplevda helvete önskar oss och får en himmel, så kan vi börja pendla bipolärt mellan de två avsatserna. Om spänningen mellan dem sedan blir för stor, så är det lätt att världsbilden brister och att läkarna diagnosticerar oss som schizofrena.

Sjukdomar gror alltså i självhat, men ingen kan ställa upp en allmän formel för vilka vägar utvecklingen tar. Ohälsans form beror på mottagligheten hos varje enskild person, men vi behöver i alla fall metoder för att vårda.

Terapi

I dag ropar många på terapi och ser den som en patentmedicin, men vi överdriver ofta behovet av den. Det räcker egentligen om vården erbjuder samtal som byggs av terapeutisk teknik. Då behöver vi finna en partner att samtala med, men denna person behöver inte presentera sig som terapeut, utan bara ha rätt personlighet och erfarenhet och kunskaper i samtalsteknik.

Terapeutisk teknik

I den terapeutiska situationen deltar två parter, klienten och vårdaren. Då uttrycker klienten sina problem, och vårdaren tar in dem och fungerar som container för dem. Problemen finns då på två platser, två poler har alltså uppstått, och om det finns poler uppstår också ett kraftfält. Fältet gör att de laddningar som bygger upp problemet rör sig, så att det problematiska laddar ur

Kulturen botar sjukdomen med terapeutisk teknik

När en kulturutövare skapar ett verk, så lägger hen sitt inre också på utsidan, så två poler och ett kraftfält uppstår. Sedan rör sig laddningarna, så det konstnärliga skapandet visar terapeutisk effekt.

Skaparen kan ställa ut sitt konstnärliga verk. Med växande antal betraktare uppstår allt fler poler i fältet, så att urladdningen av problemen verkar effektivare. Publiken är delaktig i det terapeutiska samtalet.

Speciellt om Vad kultur är, på Wikipedia
Ifall fler artiklar om kultur Skalla-Grim passar

Kommentar

Bodil Malmsten: Så kulturutövare är läkare?
Skalla-Grim: Nej, läkarna läker, men de botar inte.
Bodil Malmsten: Och vem botar då?
Skalla-Grim: Nu ser jag en shaman som gör det.

Skalla-Grim skriver