Beröra med kultur botar samhällets sjukdom

Poeten Salvador vill beröra

 

Artikel

Beröra är att påverka, och överföra sin vilja genom att ha kontakt. Detta verkar vara ett av huvudmålen för konsten. Speciellt så har poesin ofta det målet

Struktur för att beröra

För att något ska angå oss behöver vi först ha kontakt med det. Då kan vi påverka det genom att överföra vår vilja genom det gemensamma för oss. Om påverkan är stark eller svag beror både på styrkan hos kontakten och hos viljan.

Kontakt

Att ha kontakt är att ha något gemensamt med någon, och det kan gälla känslorna, att vi delar en emotionell upplevelse med någon. Men det kan också gälla kroppskontakt, att två hudar är så tätt intill varandra att ett gemensamt skikt uppstår. Med kontakt i allmänhet menas att vi har ett gemensamt medvetande om något.

Påverkan

Vi inverkar på andra genom att göra intryck på dem. Detta innebär att överföra sin kraft till partnern. För att få rörelse måste vi också transportera ett knippe energi, då kraft och energi är grunden, och det återstår bara att ta kontakt med de båda storheterna. Eftersom den är av typen metakontakt, alltså kontakt med en kontakt, så kallas den vanligen för kontroll.

Tekniken att beröra

Vi överför alltså kraft och energi, och släpper den uppkomna låsningen genom att släppa vår kontroll. Rörelsen som då uppstår påverkar genom den kontakt vi har etablerat med partnern.

Syfte med att påverka

Avsikten med att påverka är att få möjlighet att leva ut våra drifter. Vi måste då ta hänsyn också till partnern. En hänsynslös driftutlevelse leder till motvilja, aggressivitet (vi hindrar partnerns utlevelse) och strid. Detta släcker kontakten och motarbetar vad vi vill.

Kulturen

Att låta verket beröra är ofta målet för den som läser poesi eller prosa, eller betraktar målad konst och tredimensionella skapelser, eller lyssnar på musik. Syftet med att bli påverkad är att få inspiration. Inspiration är att vilja (skapa) något, och denna vilja överförs i processen.Vi vill också bli motiverade, se orsaken till vår vilja och se dess mål.

Målet för kulturen

Att ett skapat verk rör oss kan ske på två sätt, det smeker oss eller river oss med vassa naglar. Smekningen har sin rot i kärlek, kärlek tänder kontakt. Eftersom samhället har stora kontaktstörningar behöver det en ström av kärlek. Kulturutövaren bör smeka kinden på läsaren, betraktaren eller lyssnaren.

Kommentar

Kärlek botar kontaktproblem

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver