Galleri Poeten Salvador med konstnärens egna bilder

Galleri Poeten Salvador med konstnärens egna verk

Några ord om Galleri Poeten Salvador

Samlingar av konstnärliga målningar är av tradition utställda på gallerier eller museer. Instutitionerna finns framför allt i de större städerna. Galleri Poeten Salvador däremot är digitalt och helt elektroniskt. Därför kan vi titta på verken på vilken plats som helst i världen.

Akvareller 2022

Symbol för akvareller år 20222022 var ett år med en både försiktig framställning och nydande teknik. Poeten Salvador arbetade med att förtydliga och dessutom markera de vita fälten på papperet. Nyordningen började ett halvår in på 2022 så därför har bilderna lite olika stil. De är i alla fall alla presenterade i galleriet

Till Akvareller 2022

Akvareller 2021

Symbol för akvareller år 20212021 var ett år då Poeten Salvadors pensel vilade mycket för att torka och föda idéer till bilder i framtiden. Ifall penseln hade vilat helt så hade han inte kunnat visa de bilder som han ändå publicerar på det lätthanterliga galleriet med pilar att bäddra bland alstren med

Till Akvareller 2021

Akvareller 2020

Symbol för akvareller år 20202020 var ett produktivt år för Poeten Salvador, och det avspeglar sig även i galleriet. De flesta av konstnärens verk från året är möjliga att titta på som fotografier. Verken är målade i serier, och serierna är flera med olika många verk i varje grupp. Därför varierar stilen i samlingen, något som kanske bidrar till omväxling för betraktaren

Till Akvareller 2020

Akvareller 2019

Symbol för akvareller år 2019Av Poeten Salvadors verk från året finns inte särskilt många kvar. De som återstår i pappersformat går också att se på Galleri Poeten Salvador i elektronisk form. Fotografierna är noggrant tagna för att så mycket som möjligt återspegla orginalens färger. Vissa av bil7derna från 2019 har även hängt i en traditionell fysisk utställning.

Till Akvareller 2019

Frusen blixt 2022

Symbol för teckningarna Frusen blixt år 20222022 gjorde Poeten Salvador ytterst få bilder i tekniken med färgpennor. Resulyatet blev bara sju teckningar under året. För fullständighetens skull finns de ändå upphängda på galleriet

Till Frusen blixt 2022

Frusen blixt 2021

Symbol för teckningarna Frusen blixt år 2021Frusen blixt är en serie snabba teckningar med färgpenna. Ändå gjorde Poeten Salvador bara 17 stycken 2021. De går i alla fall att se på galleriet som upphängda bilder

Till Frusen blixt 2021

Frusen blixt 2020

Symbol för teckningarna Frusen blixt år 2020Frusen blixt är snabba teckningar med penna, pennor som också har färg. Bilderna försöker i alla fall framkalla en vision av en frusen mycket snabb rörelse. Bilderna ingår i en serie, och som seriens titel antyder tänker konstnären på en himmel med både blixt och dunder. Från 2020 finns bara tolv bilder kvar i pappersform, och de går att se på galleriet

Till Frusen blixt 2020

Frusen blixt 2019

Symbol för teckningarna Frusen blixt år 2019
Årgången teckningar med Poeten Salvadors färgpennor kommer från en kaotisk tid av skapandet, men ändå målmedvetet. Trots ivriga försök återstår inte särskilt många bilder att publicera på Galleri Poeten Salvador. De ansluter i alla fall till den teknik som konstnären har utvecklat för sitt projekt och är alltså typiska för den serie som börjar med Frusen blixt

Till Frusen blixt 2019

Historia innan Galleri Poeten Salvador

Om konstnärens första utställning

Poeten Salvador besökte Alvesta kommuns utställningshall ibland. Den ligger på andra våningen i järnvägsstationen.

Vid ett tillfälle hade han tagit med sig några av sina bilder, och visade dem också för dem som arbetade i utställningshallen. Personalen var i alla fall intresserad av verken. De föreslog därför en visning av bilderna i antikvariatet som är granne med själva hallen. Utställningen fick namnet Frusen blixt och Själv. Frusen blixt var konstnärens egen beteckning, men utställningshallens chef Anders Olsson hade också ett förslag, så ordet Själv tillfogades.

Fortsatta utställningar

Bland böcker

Alvesta bibliotek var aktiva med att visa konstnärers verk en tid, och därför ställde Poeten Salvador ut där. Samlingen kallade han för Stångkorv, och den recenserades av journalister i den lokala pressen.

På restaurang

Café St. Clair är en allmänt känd servering i trakterna av Alvesta, och Poeten Salvador såg möjligheter att använda restaurangkaféets väggar. Han hängde således sina verk där, och visningen kallade han just St Clair.

I Växjös vimmel

Poeten Salvador ställde ut bilder och läste samtidigt upp egna dikter under Växjö kulturnatt. Han prövade då också alla former av konstnärlig verksamhet han kunde tänka sig att syssla med.

Den sista fysiska utställningen

Karriären med fysiska visningar avslutade Poeten Salvador med att delta i Alvesta kommuns kulturrunda, då han åter ställde ut på Café St. Clair. Mellan de olika större visningarna gjorde han även mindre på olika kaféer och restauranger.

Fler bilder av konstnären på konst.se

Poeten Salvador är skaparen av Galleri Poeten Salvador

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna