Dan Andersson 13 inlevd i vildmarkens poet

Dikten

Dan Andersson 13 ur vildmarkens hjärta

På tiggarens visa
lyssnar ingen.
Sjöng han om tingen
skulle lyssnarna risa
hans ton som för sprucken.
Drucken
på det fattiga livet
blivet
givet
tar han en ton
om sin längtan till mon
där man öppnat en grind
för frihetens vind,
där friheten blåser
och alls inget låser.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Dan Andersson 13

Nils Ferlin: Eftersom Dan är en fin poet hyllar vi.
Poeten Salvador: Ja, dit upp når jag inte.
Nils Ferlin: Men du vill nå dit?
Poeten Salvador: Gärna.
Nils Ferlin: Skriv och skriv, så klättrar du uppför stegen!

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Om dikter

Dikten Dan Andersson 13

Då Dalarna har djupa skogar målade skuggorna och ljuset mellan träden bilder i Dan Anderssons bröst. Hans dikter är djup skog. Och dikten Dan Andersson 13 lever sig in i förebildens sätt att känna och tänka.

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Eftersom poeten är fri spänner versernas innehåll över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Först var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar dikten Dan Andersson 13