Dan Andersson 13 inlevd i vildmarkens poet

Dikten

Dan Andersson 13 ur vildmarkens hjärta

På tiggarens visa
lyssnar ingen.
Sjöng han om tingen
skulle lyssnarna risa
hans ton som för sprucken.
Drucken
på det fattiga livet
blivet
givet
tar han en ton
om sin längtan till mon
där man öppnat en grind
för frihetens vind,
där friheten blåser
och alls inget låser.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Kommentar till Dan Andersson 13

Nils Ferlin: Dan är en fin poet.
Poeten Salvador: Ja, dit upp når jag inte.
Nils Ferlin: Men du vill nå dit?
Poeten Salvador: Gärna.
Nils Ferlin: Skriv och skriv, så klättrar du uppför stegen!

*
Fler dikter av Poeten Salvador
*

Salvador diktar