Framtiden – Kulturgryning 53

Banner för rubrik

I samklang

Framtiden är svår att spå, men det är intressant att försöka

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Nätverkssamhälle •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 10″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Politiken och framtiden •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Nätverkssamhälle


Gult prydnadsfält

Att spå framtiden verkar vara en omöjlig uppgift. Ändå försöker vi. När så många gissar måste någon ha rätt. Drivs den politiska utvecklingen efter att tidigare ha fokuserat på kollektiven och individerna mot att fokusera på nätverken?

Vänstervågen

Under 1960- och 70-talets början styrde vänstern den politiska agendan. En radikal våg svepte in. Studenter gjorde majrevolt i Paris 1968. I Sverige föddes en musikrörelse ur och för folket.
   Just folket var nyckelbegrepp. De politiska besluten skulle grundas i folkets vilja.
   Med folket menas kollektivet, det består inte av enskilda utan är alla tillsammans samtidigt.

Högervågen

Under sista delen 1900-talet kom en reaktion. Fokus flyttas från kollektiv till individ. Den enskilda var politikens centrum. I Sverige drev Svenska Arbetsgivarföreningen kampanjen “Satsa på dig själv”.
   Individ är egentligen ett hjälpbegrepp, det betecknar en helt frilagd och isolerad person. Att vara individ är sällsynt.

Framtiden

Varje politisk epok har en födelse, blomningstid och vissnande. Frågan är vilket paradigm som styr i framtiden när individualismens era är över.
   Den brittiske forskaren Robin Dunbar visar att människan ursprungligen lever i grupper om 150 männsikor. Så lever vi inte idag, men man kan anta att det sociala nätverket kring varje person omfattar 150 personer. (Andra forskare anger andra tal).
   För att politik ska fungera får den inte avvika alltför mycket mot människans natur. Folket är för stort att leva med, individen är för ensam. Det är rimligt att tro att centrum för vare människa är det sociala nätverket.
   Politiken utvecklas antagligen mot att utgå från de 150 personer som omger varje samhällsmedlem. Om framtiden i politiken är de dunbarska nätverken får vi se.
Artikeln skrevs 2013 och skickades till både mediafolk och politiker. Om den har påverkat någon vet jag inte, men jag fick i alla fall en kalender från DN som betalning.(Artikeln är något redigerad)Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 10”

Akvarell 'Poeten Salvador 10'


Bild av dåtiden eller det som ska komma?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Politiken och framtiden

Vi gick på vägens vänstra sida först
och folket skulle styra politiken.
Men folket är för stort att kunna styra.
En kraft åt andra hållet vällde fram,
så individen skulle vara basen,
men individen är för ensam själv.
En skotte, Robin Dunbar, visade
att våra hjärnor skapats så vi vill
befinna oss i grupper vuxna fram
med hundrafemtio personer i,
så politikens tanke måste brytas,
och låt i stället våra nätverk leda.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador ser mot framtiden