Nybörjare

Banner för rubrik

En novis skriver

Illustration till diktsamlingen Nybörjare

Nybörjare – de trevande första försöken av en poet
Skalla-Grim skriver

En diktsamling

* Välj och klicka

Gul prydnad i Nybörjare

Nybörjare dikt 1
Min allra första dikt

Nybörjare dikt 2
Titellös (Se)

Nybörjare dikt 3
EU-strategi

Nybörjare dikt 4
Tala

Röd prydnad i Nybörjare

Nybörjare dikt 5
Den lille odlaren

Nybörjare dikt 6
Friheten

Nybörjare dikt 7
Titellös (En vers)

Nybörjare dikt 8
Med nya känslor

Gul prydnad i Nybörjare

Nybörjare dikt 9
Tillsammans

Nybörjare dikt 10
Utan vänner

Nybörjare dikt 11
Vissa tar peppar

Nybörjare dikt 12
Du och jag

Blå prydnad i Nybörjare


OM Nybörjare

Hur länge är man nybörjare? Vissa säger att man alltid ska ha novisens sinnelag och se varje uppgift som outforskad. Varje upplevelse ska vara för första gången. Nybörjaren har en fördel framför den vane skribenten, hen har ofta en glädje inför uppgiften som kan ha slipats bort hos den som slentrianmässigt skapar
   För mig innebär tidsperioden avsnittet innan verksamheten blivit en vana. Min novisperiod varade i tjugo år.

Början

Jag minns inte varför jag började skriva, såg en dikt i tidningen Alternativet och satte igång att skriva själv. Jag hade aldrig skrivit dikt förut men läst poem på Zimmermanska gymnasiet i Västerås. Läraren i svenska var envis och tvingade oss elever att läsa känd poesi.
   Musik var ett stort intresse mig under den första skrivtiden, både klassiska och moderna toner. Ulf Dageby tände en poetisk gnista i mig med LP:n “Känsliga soldater”. Poesi är att baka samman ord, bild och musik, kanske var det viljan att utvecklas blandad med intresset för tonkonst som öppnade dörren till poesirummet.
   Poesi kräver en aning musikalitet. Jag är egentligen tondöv men koncentrerar dikterna musik på rytmen.

Till nuet

Jag har aldrig skrivit för byråklådan utan alltid haft målet att publicera mina dikter. I början i pressen.
   Min allra första dikt skickade jag till Alternativet. Dess insändarsida, och jag blev överraskad när de publicerade den. Intresset för skrivandet växte med den första framgången, det är stort för en människa som aldrig varit publicerad att se sin första text publicerad. Sedan fortsatte jag att sprida mina dikter i lokaltidningarna Smålandsposten och Växjöbladet Kronobergaren. Först när jag började känna mig som en poet började jag publicera elektroniskt på nätet. Det var slutet på min period som nybörjare.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna